autoservis.boyski@gmail.com   +385 52 867 244 | +385 91 253 6363

Informacije i zanimljivosti o auto plinu

Informacije i zanimljivosti o auto plinu

LPG

je internacionalna skraćenica od liquefied petroleum gas koja u prijevodu znači Ukapljeni Naftni Plin (skraćenica UNP se koristi u Pravilniku) smjesa propana i butana, a u literaturi je moguće naići na nazive propan-butan; UNP; GPL; BTP (benzinski tekući plin); dok je ustaljeni naziv autoplin.POVIJEST AUTOPLINA

Eksperimentiranja s plinom kao gorivom počinju početkom 19 stoljeća. Philippe Lebon (1801), William Cecyl (1817), Samuel Brown (1823), Lemuel Wellman (1833) i Etienne Lenoir (1860) izgrađuju motor s pogonom na plin. Tim studijama riješeni su tehnički i radni problemi, a na temelju njih Christian Reithman izradio planove za izradu dvocilindričnog motora (1876). Nakon što je motor na plin ušao u proizvodnju i proizvodni rezultati bili su izvrsni - preko 30000 motora, javila se ideja za proizvodnjom bržeg benzinskog motora, koji je 1882 proizveden u Daimler & Mayback. Nakon toga motore na plin zamijenili su benzinski motori, a od 1886 koriste se u autoindustriji. Jedan od razloga zašto se u povijesti kao gorivo za automobile počeo koristiti benzin, a ne autoplin, je problem transporta autoplina. U to vrijeme proces tlačenja autoplina, kao bi se olakšao transport, nije bio poznat. Između 1920 i 1940, u vrijeme velike ekonomske krize i sloma Wall Street-a, bilježi se veliki porast korištenja motora na plin zbog niske cijene plina, a napušta se nakon ekonomke stabilnosti.

PLIN U SVIJETU

Vrlo je teško odrediti broj vozila s pogonom na plin u svijetu, ali trenutno se procjenjuje da ih ima oko 5 milijuna, a taj je broj u velikom je porastu. U Velikoj Britaniji koja ima najveću koncentraciju vozila na svojim cestama, broj automobila na plin je vrlo mali oko 50,000, pa zbog toga vlada uvodi poticajne mjere kako bi se do 2004 broj povećao na 250,000.

U Japanu, koji ima velikih problema s gustoćom naseljenosti, sva TAXI vozila trebaju imati pogon na plin, pa i zbog tog razloga Japan u posljednje vrijeme bilježi najveći porast automobila s pogonom na plin. Do nedavno najveći broj automobila na plin imala je Italija, koja je na drugom mjestu s oko 1,200,000 automobila, a za njom slijedi Nizozemska s 800,000, Južna Koreja s 790,000, Australija s 530,000.

U Europi primjer korištenja autoplina u javnom prijevozu je Beč, gdje se zbog ekonomičnosti i zbog utjecaja na prirodu već 30 godina koristi autoplin. Trenutno u Beču ima 550 autobusa na plin koji se koriste u gradskom prijevozu.

U nekim Europskim zemljama gdje se plin nije koristio kao alternativno gorivo, nakon brojnih ekonomskih studija i studija utjecaja na okoliš, započinje intenzivni rast broja automobila s pogonom na plin. Primjerice u Španjolskoj su vlasti započele testirati uporabu plina u javnom prijevozu, na primjeru grada Valladolid, gdje je potpisan ugovor za preinaku 110 autobusa na plin, nakon čega se projekt treba proširiti na 15 najvećih Španjolskih gradova.

U velikim gradovima istočne Europe (Moskva, Kijev, Budimpešta, Prag) vlast je prepoznala pozitivan učinak autoplina u zaštiti prirode, a zbog velike koncentracije vozila u centru grada, prilagodila nove zakone autoplinu kao vrlo ekološkom gorivu.

U ostalim dijelovima svijeta, kao na primjer u Tajvanu, veliki proizvođači automobila u serijskoj proizvodnji ugraðuju motore s pogonom na plin. Oko 10000 TAXI-a već sad vozi na plin, zbog snižavanja troškova. U Kaliforniji, tehnički najrazvijenijoj svjetskoj regiji, rezolucija o zaštiti prirode preporučuje osim električnog pogona, pogon vozila na autoplin i metan. Svjetska udruga za propan plin (NPGA) prognozira da će do 2010 godine samo u Americi 17 milijuna vozila biti s pogonom na autoplin.

Sve većim zahtjevima za očuvanjem prirode i rigoroznijim normama koncentracije štetnih plinova u zraku, autoplin bi trebao postati jedno od primarnih goriva u autoindustriji.

EKONOMIČNOST

Kod izrade proračuna vodite računa da je potrošnja autoplina otprilike 10% veća od potrošnje benzina. No, ekonomičnost se ogleda u gotovo 50% manjoj cijeni goriva, te nižim troškovima održavanja vozila.

UTJECAJ NA MOTOR

Autoplin zbog svojih karakteristika ima povoljan utjecaj na motor:

- tiši i mirniji rad motora

- vijek trajanja motora povećava se za oko 35%

- potpuno sagorijevanje smjese plin zrak u cilindrima motora ne dovodi do gubitka goriva u ispušnim plinovima

- veća trajnost ulja u motoru (duže vremena zadržava vlastite karakteristike, jer se ne razgrađuje s benzinom)

- ne dopušta stvaranje korozije koja nastaje prisustvom aditiva koji se dodaju benzinu radi poboljšanja njegovih osobina

- udvostručuje se vijek katalizatora i lambda sonde

- čišći ispušni plinovi

- niži troškovi održavanja vozila

- dužem periodu izmjene ulja i svjećica

UTJECAJ NA PRIRODU

Zbog svojih karakteristika autoplin je gorivo koje je "najveći prijatelj" okoliša. Vozila s pogonom na autoplin u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim, krute čestice i sumporne okside. U odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika.

PODRUČJA PRIMJENE

Plinski uređaj se može ugraditi u svaki benzinski motor. Tako je autoplin našao široku primjenu za pogon:

- osobnih automobila

- taxi vozila

- vozila pošte

- vozila komunalnih djelatnosti (odvoz smeća, elektrodistributeri, vodovod)

- vozila gradskog prijevoza

- vozila autoškole agregata nužnog napona viličara

ZANIMLJIVOSTI (izvor: Internet)

Hrvatska - za vrijeme domovinskog rata, prilikom granatiranja Karlovca, geler je izravno pogodio pun rezervoar plina parkiranog vozila, koji nije eksplodirao niti se zapalio.

Velika Britanija - najveća koncentracija vozila na svojim cestama, broj automobila na plin je vrlo mali, pa zbog toga vlada uvodi poticajne mjere kako bi dostigla planove za budućnost od čak 2 milijuna vozila na plin.

Japan - ima velikih problema s gustoćom naseljenosti, sva TAXI vozila trebaju imati pogon na plin, pa i zbog tog razloga Japan u posljednje vrijeme bilježi najveći porast automobila s pogonom na plin.

SAD - policija i ostale državne institucije zakonski moraju imati vozila na alternativni pogon.

Italija - je zemlja sa najvećim brojem automobila na plinski pogon u Europi. Sve one koji se odluče na pregradnju svoga vozila na plin, država subvencionira sa učešćem od cca. 30%. U gradovima gdje stupa na snagu ograničen promet radi zagađivanja, samo vozila koja imaju katalizator ili pogon na plin smiju ući i kretati se u centru grada.

Španjolska - više od 50 autobusa na plin prometuje Madridom, a u gradu Valladolidu, gdje je testirana uporaba plina u javnom prijevozu, prometuje 110 autobusa na plin.

Švicarska - Švicarcima je važniji ekološki od financijskog aspekta ugradnje plina.

Njemačka - gotovo svi proizvođači u ponudi imaju model s pogonom na plin.

Francuska - pojedine tvrtke kupuju službena vozila iskljuèivo na plinski pogon.

Austrija - u Beču zbog ekonomičnosti i zbog utjecaja na prirodu več 30 godina se koristi autoplin u javnom prijevozu. Trenutno u Beču ima 550 autobusa na plin koji se koriste u gradskom prijevozu.